Datos del estudio

Ekonomia Solidarioa eta Ekonomia Feminista: Agenda Baterako Elemetuak = Economía Solidaria y Economía Feminista: Elementos para Una Agenda