Datos del estudio

Arnasatu, Emakumeen Presentzia = Arnasatu, Presencia de Mujer