Datos del estudio

Desigualdad en la Trayectoria y Situación Profesional de las Mujeres en la Cae: Coste Relativo a la Pérdida de Talento Femenino = Eaeko Emakumeen Lanbide Ibilbide eta Egoerako Desberdintasuna: Emakumezkoen Talentua Alferrik Galtzearen Kostu Erlatiboa