Datos del estudio

Ciudadania Economica de las Mujeres: la Vision Sur en el Empoderamiento de las Mujeres para la Equidad de Genero = Emakumeen Herritartasun Ekonomikoa: Emakumeen Jabekuntzari Buruzko Hegoaldeko Ikuspegiak Genero Berdintasuna Lortzeko