Datos del estudio

Capital Social I Treball de Les Dones Als Pirineus el Cas de L'Alt Urgell