Datos del documento

Berdintasunerako Aldeko Eskuliburua: Udalaren Hizkuntza Administratiboaren Estilo - Liburuxka = Manual por la Igualdad del Lenguaje: Libro de Estilo del Lenguaje Administrativo Municipal