Datos del cd

11 Años de Cooperacion: Memoria Cooperacion al Desarrollo ( 1995 - 2005 ) = 11 Urte Lankidetzan: Garapenerako Lankidetzari Buruzko Momoria