Resultado de la búsqueda

  • Autora: Institut Català de Les Dones


4º Programa D'Accio Comunitari Per a la Igualtat D'Oportunitats Entre Homes I Dones: 1996 - 2000 (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Comision De Las Comunidades Europeas; Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

500 Anys D'Historia: el Cami de Les Done (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Agor@ 2000 : Jornades Per a la Igualtat D'Oportunitats I Responsabilitats a la Vida Familiar I Professional Barcelona 27 I 28 D'Octubre de 2000 (Editorial: Institut Catalá de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Agora 2002: Jornades Per a L'Equiparacio de Condicion Ene Le Mercat de Traball (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Capital Social I Treball de Les Dones Als Pirineus el Cas de L'Alt Urgell (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Conduir el Canvi Estructural: el Paper de Les Dones (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Organizacion De Cooperacion Y Desarrollo Economico ( Ocde); Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Congres D'Associacions de Dones de Catalunya (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Congres D'Associacioons de Dones de Catalunya (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Dia Internacional de Les Dones 2004 (Editorial: Generalitat de Catalunya)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Dia Internacional de Les Dones 2005: Palau de Pedralbes, 6 de Març de 2005 (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Divorci (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Drets de la Vidua II / la Quarta Vidual (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Drets de la Vidua I : L'Any de Plor (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Dret Successori : la Llegitima (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Els Jocs D'Ordinador: Per a Nens o Per a Nenes? (Editorial: Institut Catalá de la Dona / Institut Catalá de la Meditarrània D'Estudis I Cooperació)
Institut Català De Les Dones; (ESTUDIOS DE MUJERES)

Exposicio Dona I Familia a la Catalunya Contemporania (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)

Filiacio (Editorial: Institut Catala de la Dona)
Institut Català De Les Dones; (LITERATURA GRIS)